Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Reklamację możemy złożyć jeżeli w przeciągu 2 lat od wydania produktu stwierdzimy wadę. Tyle czasu jesteśmy chronieni przez rękojmię. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
  • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
  • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Wada istotna to przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej. Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia i celu, z myślą o których konsument nabył towar. Charakter istotności bada się w zależności od ustalonego stanu faktycznego.
Wpisz o ile cena ma zostać obniżona. UWAGA! Tylko i wyłącznie w przypadku wybrania żądania obniżenie ceny
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie wady fizycznej produktu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z konsumentami zgłaszającymi reklamację. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Butyplus zawarto w Polityce prywatności.